Skip to main content

Projektledelse

K ontraktmæssig, har jeg på papiret ikke haft personaleansvar. I praksis har jeg hos Kontor Syd dog rådet over “ressourcer”, som jeg fik tilknyttet webområdet. Først i form af en assistent i en tidsbegrænset periode, og først et år inden jeg stoppede hos Kontor Syd blev en fast assistent tilknyttet webdelen. Dog har jeg også tidligere kunne gøre brug af marketing assistenten til forefaldende opgaver.

Vælg øvrige kompetenceområder i menuen   

Som ovenstående har jeg heller ikke haft ledelsesmæssigt ansvar og kontraktmæssig bemyndigelse. I praksis har jeg dog daglig ageret som ledelsens talerør, når der ledelsesmæssige beslutninger vedrørende online, web og markedsføring skulle meldes ud til organisationen.

Nedenstående kan du læse om mine egne konkrete, subjektive vurderinger, hvordan jeg vil forholde mig og agere i forskellige situationer.

Uddrag af projekter, der har involveret min ledelse

Podio

100%

Trello

100%

Cisco Communications

40%

Zoom

90%

Microsoft Teams

85%

Mighty Network

80%