Skip to main content

Organisations-kommunikation

Jeg har lært på den hårde måde, hvad Organisations-Kommunikation betyder, og indebærer. Gennem mit speciale, omhandlende kommunikationen mellem kommune og borger, og forandringskommunikation internt i kommunen, tilegnede jeg mig en masse god teori.

Men som altid, er der en stor forskel mellem teori og praksis, og det er noget, man nok kun lærer gennem egen erfaring.

Vælg øvrige kompetenceområder i menuen   

Hos Kontor Syd har jeg skulle kommunikere på tværs af afdelinger om digitale tiltag, som i høj grad involverede deres dagligdag. “What’s in it for me” blev et spørgsmål, jeg gentagende gange måtte italesætte for den enkelte.

I dag vil jeg altid sikre, at hver eneste afdeling og hver eneste ansatte er bevidste om de positive elementer, som på sigt vil forbedre deres hverdag.