Skip to main content

Sprog-kompetencer

Det er naturligvis en udfordring at gøre ens sprogkompetencer op i procent. Derfor skal mine subjektive angivelser selvfølgelig ikke læses som værende test-vurderet og er naturligvis kun vejledende.

På de underlæggende sider har jeg uddybet mine evner inden for de forskellige sprog. Nedenstående har jeg forsøgt at nå frem til et skønnet gennemsnit (igen blot et subjektivt, vejledende skøn).

Min skala skal fortolkes på følgende vis: 0% er absolut intet kendskab, hvor ingen ord i en sætning vil kunne give forståelse.

100% afspejler ikke, om jeg kan udgive mig for at være en englænder inkognito, men skal forstås på den måde, at jeg vil kunne føre en samtale og begå mig fuldkommen problemfrit, og at kommunikationen vil kunne foregå på samme flydende niveau, som hvis den “indfødte” førte en samtale med en sprogligt ligesindet.

Dansk

99%

Engelsk

95%

Tysk

45%

Skandinaviske sprog

65%

Hollandsk

30%

Latin

14%

Spansk

15%

Øvrige latinske sprog

6%