Skip to main content

Kompetence-resumé

Her får du et hurtigt overblik over mine nogle af mine fagkompetencer, og i menuen til højre kan du gå i dybden med underpunkterne for hvert kompetenceområde. God læselyst 🙂

Software og IT:

Jeg har altid haft en medfødt nysgerrighed, og er jeg først introduceret til et stykke software eller hardware, ønsker jeg at kende til alle dets muligheder og begrænsninger. Det betyder også, at samtlige programmer jeg har haft mellem hænderne i mit liv er blevet  anvendt og endevendt.

Marketing:

Det er primært de strategiske linjer i form af konceptudvikling, der driver mig. Gennem mine over 3 år hos Kontor Syd ledede jeg marketinggruppen, og trods det begrænsede økonomiske råderum, kom jeg godt rundt omkring hele marketing-spektret.

Jeg har haft en del marketing fag gennem studiet, og den teoretiske vinkel holder jeg løbende up-to-date gennem blogs, videoer, lydbøger og konferencer.

Senest har jeg, som underviser gennem 3,5 år, undervist i Marketing og Digital Marketing.

Kommunikation:

Kommunikation har altid været min absolutte drivkraft og spidskompetence. Det er primært den strategiske kommunikation der har min store interesse, samt min passion for at tænke anderledes.

Konkret betyder det, at jeg er dygtig i at skabe retningslinjer og rammer for kommunikationen. Jeg har rig erfaring i at skabe content og egen produktion, men det er ikke en beskæftigelse jeg kan nøjes med.

Jeg er uddannet inden for kommunikation, og har arbejdet inden for feltet siden. Både gennem min uddannelse og karriere har jeg stræbt efter at skabe den bredest mulige kommunikationsprofil, som kan varetage samtlige strategiske og udførende opgaver, både digitalt og offline.

Ledelse:

Jeg trives kun, hvis jeg har en direkte kommunikationslinje til de overordnede beslutningslag. Dog er det ikke i den daglige lederrolle jeg befinder mig bedst, hvis det betyder, at jeg ikke har muligheden for at have hænderne nede i essensen af produktionsapparatet.

Jeg mener, at enhver leder bør have en dyb føling med det arbejde, der udføres, og derfor også bør indgå i produktionsapparatet.

Jeg har erfaring i projektledelse gennem en række digitale udviklingsprojekter, og trives i rollen som både tovholder og koordinator, med det overordnede ansvar for processen.

Jeg har ingen lederuddannelse eller overbygning (endnu), hvilket er noget jeg stræber efter at tilegne mig i fremtiden.

Økonomi:

Jeg er en visuel-drevet person, og derfor ser jeg muligheder i stedet for begrænsninger. Hvor andre lader deres tanker bremse – allerede inden de er blevet tænkt – grundet manglende økonomi, tænker jeg tankerne til ende.

Jeg er af den overbevisning, at man bør investere sig ud af en krise, og at det er i krisesituationer man vokser og udvikler sig. Derved har jeg et mere optimistisk syn end de, der sidder med økonomistyring til daglig.

Jeg kender til de fleste principper i pengeapparatet og ERPer, men jeg foretrækker at økonomistyring ikke indgår som en central del af mit daglige arbejde.

Som Web Analytics Manager hos Lomax var jeg anvarlig for et Ads budget på flere millioner samt rapportering af performance og KPIer til øverste ledelse.

I nogens øjne betragtes dette som naivitet og mangel på realitetssans. Omvendt vil det ikke lykkes virksomheder eller personer at nå stjernerne, hvis tankerne og ideerne aldrig bliver ført til ende.

Erhvervsmæssigt har jeg kun haft økonomisk ansvar hos Lomax, hvor jeg var praktisk ansvarlig for budgettering og forbrug på AdWords (der dog var blandt Danmarks højeste AdWords budgetter.

I Kontor Syd har jeg indhentet diverse tilbud på webudvikling mv., men er aldrig, kontraktmæssigt, blevet allokeret et budget som jeg var ansvarlig for.

For at udvikle min økonomiske sans og forståelse har jeg startet udvikling og drift af min egen webshop, for, på sigt, også at mestre dette område.

I fremtidigt arbejde (også i ledende rolle) ønsker jeg dog økonomi- og budgettering drivet af partner/ medarbejder, også hvis jeg da besidder en ledende rolle.

Webudvikling:

Jeg har altid interesseret mig for design, og hos Kontor Syd blev jeg “presset” til at skulle designe min første hjemmeside. Det var fedt at blive skubbet “ud over rampen”, selvom jeg på daværende tidspunkt ikke følte mig nok kompetent til opgaven. Siden da er det blevet til udvikling af adskillige hjemmesider i både Umbraco og WordPress, som i dag indgår i mit daglige arbejde og hverdag.

Jeg begår mig efterhånden på de fleste kodesprog, forstået på den måde, at jeg forstår hvordan opgaver og funktioner skal beskrives + jeg kan læse, forstå og analysere kode i et vis omfang. Men jeg er ikke programmør, og bliver det nok heller aldrig.

Jeg bruger altid Photoshop til at skabe prototyper af både frontend-design og backend. Denne arbejdsmetode sikrer mod fejl, og giver et bedre resultat da alle forstår endemålet.

Som selvstændig gennem to år har jeg specialiseret mig i WordPress og WooCommerce, hvor masse-import og masse-datahåndtering er mit speciale.

Sprog:

Jeg har taget hele min 3-årige bachelor i Skotland og Canada, og har tidligere boet i Irland. Da jeg boede i min ejerlejlighed i København har jeg udelukkende lejet ud til “internationale”. Det betyder, at jeg gennem 8 år har trænet mit engelske på daglig basis.

Der er ikke gået én dag siden år 2000, hvor engelsk ikke er indgået i min dagligdag. Eksempelvis har jeg haft daglig kontakt med fx Indiske udviklere, via Skype mv.

Hovedparten af min uddannelse og litteratur har været engelsk, og mine 3,5 år som underviser er foregået på engelsk.

I dag er jeg gift ind i det tyske mindretal, og mine børn indgår i det tyske skolesystem. Jeg er blevet bestyrelsesmedlem af den tyske roklub i Gråsten, og således anvender jeg tysk på daglig basis. Jeg tænker ikke længere over om der tales tysk eller dansk. Jeg læser og forstår skriftlig tysk uden problemer, men halter stadig lidt med den mundtlige kommunikation, om end jeg kan gøre mig fuldt forståelig i de fleste situationer.