Skip to main content
2016 – 2020
Arbejdsgiver: UC Syd, Haderslev
Stilling: Underviser (adjunkt)
2015 – 2016
Arbejdsgiver: EASV, Sønderborg
Stilling: Underviser (adjunkt)
2014 – 2016
Arbejdsgiver: Selvstændig, Sønderborg
Stilling: Webudvikler/ Konceptudvikler

Læs resumé

Brands og koncepter

Mit kontor

2010 – 2014
Arbejdsgiver: Kontor Syd, Sønderborg
Stilling: Webshop Koordinator

Læs resumé

Da jeg var flyttet til Padborg fik jeg snarligt efter arbejde hos den lokale konkurrent til Lomax, Kontor Syd. Kontor Syd var, som Lomax, forhandler af kontorinventar og kontorartikler. Dog var Kontor Syd mere bredspektret, og tilbød hele paletten af ydelser til erhvervslivet, spændende over designermøbler, indretning, IT-hosting mv. Dog var det kommet bag på Kontor Syd at internettet kom til Sønderjylland, så hurtigt som det gjorde. Derfor havde de ingen nævneværdig onlinerepræsentation, og hele deres forretning var baseret på det svindende salg ud fra fysiske butikker.

Ugen efter at have søgt uopfordret, på en uopslået stilling, blev jeg ansat med titlen ”Webshop Koordinator”. Stillingen navngav jeg selv, da der hverken fandtes en konventionel jobbeskrivelse for det arbejde jeg udførte, samt at mine arbejdsjopgaver på daværende tidspunkt ikke var klart definerede.

De efterfølgende 3½ år fik jeg stort set frie hænder til at udføre alle ønskede arbejdsopgaver og projekter, som jeg ønskede. Arbejdsgangen foregik således, at jeg på eget initiativ arbejdede på koncepter, som jeg efterfølgende, når disse var tilstrækkeligt gennemarbejdede, fremførte for ledelsen.

På den relativt korte periode på 3 år, fik jeg gennemført et stort antal projekter. Et resultat hvis sidestykke jeg endnu ikke har set hos andre virksomheder.

Jeg opsagde min stilling da jeg følte, at Kontor Syd og jeg var vokset fra hinanden. Det havde været 3 vildt spændende og betydningsfulde år. Derfor valgte at stoppe ”mens legen stadigvæk var god”.

Jeg er fortsat god ven af huset, og udtalelse fra ledelsen kan ske med forudgående accept.

 

Du kan se eksempler på nogle af projekterne for Kontor Syd, her.

2010 – 2011
Arbejdsgiver: Tønder Handelsskole
Stilling: Underviser (IT og Medie)

Læs resumé

Jeg startede først som ekstern lektor, først gennem CVR-nummer, og efterfølgende som fuldtidsansat under min specialeskrivning.

I perioden var jeg fortsat bosat i København, og pendlede mellem København og Jylland mindst en gang om ugen. (I løbet af de 3 år jeg havde kendt min kæreste, til jeg flyttede til Padborg, løb dette op i nogle kilometer).

På Tønder Handelsskole underviste jeg primært HHX i hovedlinjen ”IT- og Medie”. Jeg var periodevis også tilknyttet som underviser i forbindelse med brobygnings- og uddannelsesforløb, og fungerede som ekstern censor.

Jeg udviklede det meste af undervisningsmaterialet selv, da jeg ikke mente at der fandtes tilfredsstillende undervisningsmateriale på markedet, med den rigtige forståelse for de unges referenceramme med nødvendige paralleller til de unges hverdag.

Jeg valgte at opsige min stilling efter et afsluttet 2. semester, fordi skolen ikke kunne imødekomme mit krav om at sikre fritagelse for undervisning af HG-klasserne.

Min beslutning blev ikke vel modtaget hos ledelsen. Dog holder jeg stadig kontakt til 4 undervisere derfra (2 af dem fortsat ansat), som vil kunne bruges som reference efter forudgående aftale.

2010 – 2011
Arbejdsgiver: Lomax A/S (Frederikssund)
Stilling: Web Analytics Manager

Læs resumé

Efter afslutningen af specialet blev jeg ansat fuldtid hos Lomax, som Webanalytics Manager. Mit primære fokusområde i denne periode blev konfiguration og opsætning af Fact Finder, som er den intelligente bagvedliggende søgemotor, der skal optimere de mange hundredetusinde søgeresultater, der hver måned blev eksekveret på webshoppen.

Da jeg fandt ud af at min kone (daværende kæreste) var gravid med tvillinger, opsagde jeg mit job og flyttede jeg til Padborg, hvorfra jeg fortsat fungerede som ekstern-ansat (langdistance), frem til min ansættelse hos Kontor Syd.

Jeg er fortsat god ven af huset, og udtalelse fra ledelsen kan ske med forudgående accept.

Du kan se nogle af mine Lomax-projekter her.

2007 – 2009
Arbejdsgiver: Lomax A/S (Frederikssund)
Stilling: Konsulent (AdWords + Analytics)

Læs resumé

Hos Lomax startede jeg i 2007 som selvstændig konsulent. Lomax var den første af sin art i kontorforsyningsbranchen, der helhjertet havde forstået at markedet bevægede sig online. Derfor oplevede jeg også stor bevægelsesfrihed og rum til afprøvning og test af nye ideer.

Her blev jeg ansvarlig for trafikoptimering, hvor jeg i første periode kun fokuserede på AdWords. Senere udvidede jeg mit fokus til også at dække tekstproduktion, søgemaskineoptimering (SEO) og optimering af Enterprise-search, sideløbende med Google Analytics, som gennem alle 3 år var hjørnestenen i mit arbejde.

Da AdWords endnu ikke var en indgroet del af enhver online-virksomheds vokabularium, præsterede jeg hos Lomax at opsætte en af Danmarks største AdWords-konti. Jeg var i praksis ansvarlig for en af Danmarks største AdWords-budgetter og fik bekræftet af Google selv, at vi havde en af de flotteste resultater (målt på ROI) i Danmark.

2007 – 2011
Arbejdsgiver: Selvstændig, København
Stilling: CVR/ Moms-registreret (studiejob)

Læs resumé

Da jeg oplevede at det var generelt svært at finde studierelevant arbejde, til en acceptabel løn, valgte jeg at starte mit eget CVR-nummer. Min primære kunde blev Lomax, som jeg havde som fast kunde i flere år. Sideløbende fik jeg dog også udført en række mindre udviklingsprojekter, primært bestående af grafisk arbejde samt arbejde i AdWords og Analytics. Efterfølgende fakturerede jeg også Tønder Handelsskole, hvor jeg blev ansat som ekstern lektor (se øvrigt indslag).

2006 – 2007
Arbejdsgiver: Lederweb.dk (KL, København)
Stilling: Webredaktør

Læs resumé

I en kort periode på ca. ½ år, var jeg sideløbende med studiet ansat ved Lederweb som Webredaktør. Lederweb var et fællesinitiativ mellem KL, Lederne og Væksthuset, og havde til formål at fungere som viden-portal for offentlige ledere.

På daværende tidspunkt var min tekniske forståelse blot i sin spæde udvikling, og mit primære kendskab inden for IT-udvikling var begrænset til Flash og produktion i Adobes Creative Suite. Hurtigt oplevede jeg frustrationerne ved at bevæge mig i et closed-source CMS, og ikke at have udviklere til min rådighed. Min frustration over min manglende bevægelsesfrihed førte til min beslutning om at sige op og springe ud som selvstændig konsulent. Trods min korte ansættelse som ville kunne opfattes som en negativ erfaring, viste sig at have afgørende betydning for mine fremtidige jobvalg og skift af uddannelsesretning på studiet. Jeg brugte frustrationen positivt til at bevæge mit liv i en retning, hvor jeg kunne opleve min ønskede bevægelsesfrihed.

2006 – 2006
Arbejdsgiver: Danhostel City, København
Stilling: Assistent

Læs resumé

Som sommerferiejob under min transitionsperiode (akklimatisering) efter 3 år i udlandet, valgte jeg bevidst, uopfordret, at søge ind job på et Hostel. Jeg havde tidligere overnattet i mange hostels under min forudgående USA/ Canada-rejse og et arbejde i et internationalt miljø tiltalte mig. Under mine mange ophold på hostels havde jeg oplevet hvordan der fandtes en helt særlig, og nærmest ”spirituel” stemning blandt backpackerne og endda blandt personalet. Til min store ærgrelse skulle jeg i stedet opleve det mest stressfulde arbejdsmiljø til dato. Og jeg erfarede at ”aloha” stemningen jeg havde oplevet fra mange andre lande, åbenbart ikke var foreneligt med den danske arbejdskultur. Jeg opsagde derfor jobbet en måned før kontraktens udløb, til fordel for et sommerferiejob som bartender på en natklub.

2003 – 2005
Arbejdsgiver: MS Marketing International Ltd., Glasgow
Stilling: Oversætter (studiejob)

Læs resumé

Gennem en kollega på en bar, som ved siden af natarbejdet arbejdede som oversætter i et marketingbureau, fuldtid, fik jeg oplyst at de manglede en dansk-oversætter, da disse var en svær mangelfuld ressource i forhold til alle øvrige nationaliteter, inklusive vores svenske og norske naboer. Skotland var, inden outsourcing-bølgen til Inden, Europas hovedstad for telemarketing og internationale markedsføringsbureauer.

Ca. én dag om ugen udførte jeg det forefaldende oversætningsarbejde. I Skotland blev jeg underlagt en underlig skattelovgivning, som jeg den dag i dag aldrig fuldt ud har forstået: Som studerende blev kun det primære studiejob beskattet. Og da jeg arbejdede som ”doorman” i weekenden betød dette hurtigt, at jeg oven i SU’en fra Danmark fik et så stort økonomisk råderum, at jeg kunne leve to bekymringsløse år i Skotland, hvor jeg for alvor fik udforsket kulturen.

Baseret på mine nyerhvervede erfaringer som oversætter (primært fra engelsk til dansk), fik jeg samtidig freelance-ansættelse hos en stor international, webbaseret oversættervirksomhed baseret i Berlin, hvorfra jeg også tog ad-hoc opgaver.

Blandt kunder jeg udførte oversættelsesarbejde for var bl.a. Nike, Hewlet Packard (HP) og Siemens.

2004 – 2005
Arbejdsgiver: Liquid Lunge, Glasgow
Stilling: Doorman (studiejob)

Læs resumé

Havnet midt i et kontraktmæssig skænderi mellem min tidligere arbejdsgiver og baren, hvorpå vi arbejdede. Kontraktmæssigt måtte vi ikke hyres på stedet, da ejeren var tidligere kunde. I stedet stiftede en fælles bekendt et selskab, hvorigennem vi blev ansat under fantastiske vilkår. Under jobbet udviklede jeg et dybt venskab med min kollega, som efterfølgende flyttede med mig til Danmark, hvor han efterfølgende boede i 6 år, inden han flyttede til Australien. Gennem jobbet opbyggede jeg et stort netværk, og kom dybt ind under huden på skotterne og det elektroniske miljø. I dag fortsat i kontakt med natklub-ejeren, der i dag har opbygget en succesfuld event-virksomhed. Gennem jobbet blev jeg konfronteret med klasseforskellene i Storbritannien, og jobbet var rent faktisk det mest studierelevante job til dato. Jobbet betød at samtlige fag inden for marketing, psykologi, popular culture og consumer behaviour gav langt mere mening.

2003 – 2004
Arbejdsgiver: UpFront Security, Glasgow
Stilling: Steward/ Security (studiejob)

Læs resumé

Jobbet hos UpFront Security, som er Skotlands ledende sikkerhedsfirma, gav mig et fantastisk indblik i en verden af social ulighed, hvor vagter skal beskytte stormagasiner og almindelige gadebutikker, fra at lade underklassen og såkaldte “NEDS” ind i butikkerne.

Jobbet gav mig et utrolig nuanceret indblik i en samfundskultur og samfundsstruktur, der er langt fra den vi kender i dagens Danmark, og som vi ikke skal ønske os herhjemme.

Jobbet blev ikke vel betalt og jeg var utilfreds med arbejdsforholdende, og ønskede at blive på blot den ene natklub, the Liquid Lounge.

2005 – 2005
Arbejdsgiver: Erringsøe Bolig, Roskilde
Stilling: Showroom-assistent (sommerjob)

Læs resumé

Da jeg hjemvendte fra Skotland, forud for min afrejse til Canada, boede jeg hjemme i København i næsten 4 måneder. I denne periode arbejdede jeg som show-room assistent hos Erringsøe Bolig i Roskilde (filial i Svogerslev). Selvom jobbet var noget trivielt i form af vedligeholdelse af “emner” til display i vinduet samt arkivering mv., var der også spændende udfordringer, der krævede, at jeg satte mig ind i boligbranchen og lærde min hus-køb/ salg ABC uden ad, for at kunne svare på kundernes, ofte, detaljerede spørgsmål.

2002 – 2003
Arbejdsgiver: Cybercity, nu Telenor, København
Stilling: Salgsassistent (deltid)

Læs resumé

Da jeg vendte hjem fra Irland, var jeg ikke kommet ind på mine ønskede studiemuligheder. Jeg måtte vente et et år, hvorpå jeg på ny kunne ansøge inden for et felt, der interesserede mig. I mellemtiden måtte jeg tjene nogle penge for at holde mig kørende, og derfor valgte jeg at arbejde nogle måneder i Magasin, som lå lige til højrebenet.

Ved en tilfældighed kom jeg i snak (som jeg jo er god til) med en kunde, der viste sig at være teknisk direktør for Cybercity. Han bad mig kigge forbi, og ugen efter var jeg ansat som supporter i Cybercity, hvor jeg var ansat fremtil studiestart på CBS.

Se anbefaling her:

 

2001 – 2002
Arbejdsgiver: Magasin, København
Stilling: Salgsassistent (deltid)

Læs resumé

Da jeg vendte hjem fra Irland, var jeg ikke kommet ind på mine ønskede studiemuligheder. Jeg måtte vente et et år, hvorpå jeg på ny kunne ansøge inden for et felt, der interesserede mig. I mellemtiden måtte jeg tjene nogle penge for at holde mig kørende, og derfor valgte jeg at arbejde nogle måneder i Magasin, som lå lige til højrebenet.

Ved en tilfældighed kom jeg i snak (som jeg jo er god til) med en kunde, der viste sig at være teknisk direktør for Cybercity. Han bad mig kigge forbi, og ugen efter var jeg ansat som supporter i Cybercity, hvor jeg var ansat fremtil studiestart på CBS.

2001 – 2001
Arbejdsgiver: AirWave, Dublin
Stilling: Salgsassistent (deltid)

Læs resumé

Efter min kortvarige ansættelse som assistent hos en ultra-konservativ (gammeldags) italiensk designerbutik (Pal Zileri og Cerutti 1881), fik jeg job som salgsassistent i den ungdommelige tøjbutik ”AirWave”, som var eget og drevet af distributøren af Matinique (og al IC Company’s) i Irland og Det Nordlige Irland. Grundet min skandinaviske modeforståelse og kendskab til mærket og brandet Matinique, blev jeg ansat på trods at mit manglende vokabularium inden for tøjverdenen, der ligesom inden for anatomiens verden indeholder en række ord og begreber, man som dansker ikke lærer på skolebænken.

Her var jeg ansat som salgsassistent frem til min afsked med Irland.

Butikken er i dag flyttet og drevet under et andet brand. Men du kan læse anbefalingen fra butikken her.

2001 – 2001
Arbejdsgiver: The Slattery’s, Dublin
Stilling: Security, Doorman (deltid)

Læs resumé

Ansat gennem et eksternt yret securityfirma, arbejdede jeg sideløbende med mit fuldtidsjob i AirWaves som ”doorman” på den sagnsomspundne pub ”The Slatterys”. Forud for byfornyelsen og ”The Celtic Tiger” (betegnelsen for det økonomiske boom op gennem 90’erne), var pubben skueplads for en række IRA-relaterede mord. Og blot året inden min ansættelse, kort før en rigmand opkøbte og forvandlede stedet, skete det sidste IRA-relaterede mord, hvilket forklarede det overvældende antal security-kameraer på hvert eneste gadehjørne. Dublin er i dag dén by i verden, næst efter London, med størst overvågning.

Ovenstående historier fik blev jeg naturligvis først fortalt på min vagt, flere uger inde i min ansættelse.

Min faste partner ”på døren” var den 20 år ældre gentleman, Frank the Man. En meget, meget pæn, velartikulerede og charmerende mand, som viste sig at være tidligere alkoholiseret stofmisbruger. Manden havde nu giftet sig med sit livs kærlighed, som var en russisk kvinde, dobbelt så stor og over et hoved højere end ham selv, som kort forinden var blevet kåret til ”Miss Fitness” i Irland. Tatjana, som hun hed, gav ham lyset i øjnene og mening med livet. Gennem et halvt år spenderede jeg 2 aftenener om ugen med Frank the Man.

Også dette var et job, der indholdsmæssigt ikke det mest interessante. Men at være så priviligeret at få et indblik i en tidligere IRA-supporters historie, om ransagninger og en onkel der sad i Long Kesh i Amargh (Det Nordlige Irland), samt at overvære det nu mest åbensindede og imødekommende menneske jeg til dato har mødt, var i sig selv en erfaring. Og jeg har taget denne erfaring med mig videre i mit liv, i min omgang med andre mennesker.

2000 – 2001
Arbejdsgiver: The Bridge Hotel, Waterford (Irland)
Stilling: Barman, Bartender (fuldtid)

Læs resumé

Efter et havlt år på ”the Dooley’s” oplevede jeg, at mit engelske havde nået et niveau, hvor jobbet ikke længere muliggjorde at jeg kunne fortsætte udviklingen af mit engelske i det samme høje tempo jeg ønskede. Derfor søgte jeg job som bartender, hvorefter jeg blev ansat på ”The Bridge Hotel”. Dette var en omvending af dimensioner. Og selvom dette job heller ikke rummede de store jobmæssige udfordringer, bidrog jobbet til min række af sindssyge oplevelser fra tossede Irland, der har været med til at skabe den person, jeg er i dag.

Jeg blev dog nødt til at afbryde min Irlanddrøm da min far blev syg. Og da jeg atter ”hjemvendte” til Irland, blev jeg nødsaget til at flytte til Dublin, da yderområderne i Irland (som Waterford) er affolkede uden for turistsæsonen.

En af oplevelserne fra jobbet har taget med mig i mine erindringer var en koncert af det pro-IRA’ske rebel-band, the Wolftones. Et af de mest nationalistiske og radikale ”seperatist-bands”, som ikke lægger hånd i mellem når det ytrer sine holdninger om den engelske besættelse af Det Nordlige Irland.

2001 – 2001
Arbejdsgiver: The Dooley’s, Waterford (Irland)
Stilling: Porter (fuldtid)

Læs resumé

Min første ansættelse i Irland var hos Dooleys Hotel, der var det hotel der var hurtigst og bedst til at besvare mine uopfordrede ansøgninger, som jeg ugen forud for min afrejse havde sendt ud til de irske hoteller jeg kunne finde på Google.

De tilbød såkaldt ”staff-accomodation”, hvor jeg som international ansat kunne få kost og logi i hotellets ”staff-house”. Mit job som Porter, der indebar servicering af hotellets gæster, opsætning af mødelokaler og andet forefaldende arbejde, blev omdrejningspunktet for en række af de mest betydningsfulde og indflydelsesrige oplevelser i mit liv. En række oplevelser der også indgår i mit rejse-roman-bog-projekt, som jeg sideløbende arbejder på at få realiseret og udgivet.

Det var som sådan ikke hverken jobbet eller jobindholdet, der gør dette job interessant at medtage på CV’et. Men jeg mener at det er en nævneværdig præstation, at jeg flyttede til et engelsktalende land, selvom jeg ikke engang kunne bestå engelsk på gymnasiet på grundniveau. Under mit ophold lærde jeg mig selv engelsk, og dette vel at mærke, på et niveau hvor jeg efterfølgende var i stand til at gennemføre en hel Bachelor i Skotland, hvor jeg endda afsluttede med en karakter der var højere end gennemsnittet for de derboende skotter.

Jeg afsluttede som meget gode venner med hele ledelsen og jeg har i en periode fortsat været i kontakt med dem. Bl.a. da jeg efterfølgende anbefalede arbejdspladsen til en dansk bekendt.

Du kan se anbefalingen fra hotellet her.

2001 – 2001
Arbejdsgiver: Bulls Eye Security, Waterford (Irland)
Stilling: Security (weekend-job)

Læs resumé

Under min vagt overværede jeg mit første (og eneste) Traveller Wedding, hvilket samtidig var mit første møde med begrebet- og folkefærdet “Travellers”. En af de mest komplet sindssyge oplevelser jeg i mit liv har oplevet.

En tilkaldt security vagt overværede mig da jeg smed en fuld mand ud, efter at han havde kastet en flaske efter et personale og efterfølgende urineret op ad baren.

Jeg blev tilbudt et weeekend-job som vagt/ security til events. Jeg deltog under en række events i min tid i Waterford.