Skip to main content

Kommunikation

Jeg har ofte oplevet akademikere med en teoretisk kommunikationsuddannelse ofte går i teori-filosofisk selvsving. Og ofte ligger der et stort kommunikationsarbejde bag alene deres beslutning om hvilken kommunikationsteoretiske model de skal arbejde ud fra.

Vælg øvrige kompetenceområder i menuen   

J eg har oplevet organisationer hvor kommunikatører afholder kommunikationsmøder om, hvordan de skal kommunikere deres meta-kommuniketion internt i ledelsen. Altså, hvordan kommunikatørerne skal formidle kommunikationen i deres kommunikationsstrategi over for ledelsen, om hvordan kommunikatørerne vil kommunikere kommunikations-beslutningerne bag deres kommunikationsstrategi.

I mange større organisationer sidder der 4-5 Cand.Kom-uddannede, ofte suppleret med både grafikere og journalister.

Jeg har altid følt mig begrænset af en sådan organisationsstruktur, og jeg selv gerne ville kunne løse så mange forskelligartede opgaver som mulig og gøre mig uafhængig af eksterne konsulenter.

Dette er mit udgangspunkt.

Min baggrund i Kommunikationen

Mit gennemgående mål med min uddannelse har været at skabe en unik ”kommunikations-profil”. Jeg har altid været grebet af fortællerlysten, og på efterskolen fangede Film og Medie mig. At skabe en historie gennem billeder er helt fantastisk.

Efterfølgende på gymnasiet var Dansk, ud over Film og Medie, det fag, jeg var mest aktiv i. Jeg fik fantastisk feedback af min dansklærer, og i denne periode gjorde jeg store fremskridt inden for skriftlig kommunikation. I film og medie åbnede digital film-redigering en ny verden for mig. Her lærde jeg en række praktiske færdigheder, som jeg har kunne tage med mig gennem hele mit liv.

Da jeg læste på CBS havde jeg en række utrolig spændende kommunikationsfag, hvor Semiotik (tegn- og symbolfortolkning) er det fag, der har givet mig mest med på vejen. Her oplevede jeg dog også hurtigt, at kommunikationsverdenen også kan være stereotyp og monoton. Og da jeg efterfølgende valgte at læse Kommunikation i Skotland, var det også ud fra denne erfaring, at jeg indså at jeg måtte skabe et så varierende og afvekslende arbejdsliv som mulig. Dette kunne kun opnås ved at opbygge brede kompetencer inden for et bredt område.

Da jeg senere valgte at læse på IT-Universitetet var jeg blevet så afklaret omkring at jeg på sigt ville blive nødt til at skabe mit eget. Og også her vidste jeg, at jeg blev nødt til at tilegne mig en række brede kompetencer, for at kunne gøre mig så uafhængig af andre, som mulig.

Uddrag af projekter, der har involveret kommunikation