Skip to main content

Media Production

Allerede under mit efterskoleophold valgte jeg filmproduktion. Inden digitaliseringen af film-apparatet foregik klipning med fysisk tape, hvilket var en sund lære.
Her lærde jeg alle de fundamentale teorier om klipning og framing. Dette inspirerede mig til at vælge Film- og Medieproduktion som hovedfag i gymnasiet. Her havde jeg, som bestyrelsesmedlem i form af min rolle som Elevrådsformand, fået bevilliget 120.000 kr. til indkøb af det nyeste digitale filmudstyr.

Vælg øvrige kompetenceområder i menuen   

Under min bachelor fortsatte jeg med at udforske mine kompetencer inden for filmproduktion, hvor jeg tilvalgte faget som valgfag. Her fik jeg indblik i AVID (nu Pinnacle) og Premiere Pro.

Min viden indenfor “tidsplinje-princippet” kunne jeg overføre til både Flash-animationsproduktion samt senere JQuery/ HTML5-hero-header-produktion til hjemmesider.
Senerehen har jeg undervist i film-og medieproduktion på både Handelsskolen og på bachelor-niveau.
Som underviser har jeg også stået i spidsen for indkøb af mobilt filmudstyr samt opsætning af greenscreen-studie.

Pinnacle Studio

85%

Adobe Premiere Pro

85%

Adobe After Effects

20%

Adobe Audition

65%

Camtasia Studio (screen recording)

100%

Adobe Media Encoder

90%

Adobe Photoshop

100%

Adobe Bridge

100%

Adobe Captivate

70%

Final Cut Pro

85%

GarageBand

90%

Logic Pro

50%

Cubase

60%