• Logo
  • Navn
  • Website
  • Facebook side
  • Facebook-konkurrencer
  • Konceptudvikling

Sted:
Kontor Syd

Periode:
2012

Projekt:
SkyBox89 Bestillings-side

Nøgleord:
– Funktionsbeskrivelse
– Backend (Umbraco)
– Design

SkyBox89 er navnet på en “sponsorboks” i den nye super hal (Skansen) i Dybbøl. Projektet er en sammenslutning af flere sønderjyske virksomheder.

På eget initiativ tilbød jeg ledelsen udvikling af en eventbestillingsplatform, hvor de forskellige virksomheder kunne booke sig ind.

Systemet tog højde for bestilling af mad, parkering, frigivelsesdato mv. Det komplette system blev leveret til deadline.

Billedeeksemplerne på siden til venstre er arbejdsskitser og IKKE det endelige resultat (systemet er lukket og kræver adgangskode).

Take aways

Det var første gang at jeg aktivt indtrådte i webudviklerens rolle, og selv fik designet al funktionalitet og design i selve backenden (Umbraco). Til venstre er der vedhæftet et screen-shot fra en prototype fra projektet.

Jeg fik udarbejdet både funktionsbeskrivelser og “algoritmer” (alt på engelsk), og fik opsat hele siden som ønsket. Arbejdet har givet mig et utroligt skub i forhold til også at forstå øvrige systemer og “tankegangen” bag, uanset platform og sprog.

Goods

Bookingsiden blev taget vel imod og der blev taget ejerskab om siden. Den nye webredaktør fandt hurtigt ud af hvordan siden fungerede og den har efterfølgende kørt med succes.

Bads

Egentligt fungerede siden godt og det meste gik efter planen. Dog var der efterfølgende enkelte start-up problemer omkring “udløbsdato”, om hvor vidt denne skete kl. 00.00 om natten mv. Der var noget logik der først efterfølgende blev tilpasset.

Jeg havde gerne set at denne bookingside blev yderligere udviklet og evt. solgt i licenser til lignende “skybox ejere” og lignende.