Historien bag udviklingen:

  • Autosignatur
  • Visitkort
  • Personalefotos
  • Website
  • Coorporate Identity
  • Visuel Identitet

Sted:
Kontor Syd Gruppen

Periode:
2012 – 2013

Projekt:
Fælles Visuel Identitet

Nøgleord:
– Visuel Identitet
– Coorporate Design
– Visitkort
– Autosignatur

I 2012 igangsatte jeg, på eget initiativ, udviklingen af en komplet ny visuel identitets-kampagne, som skulle resultere i nye personalebilleder, nye visitkort, fælles autosignatur og fælles salgs-powerpoint på tværs af organisationen.

Første led i skabelsen af en ny moderne visuel identitet var at tage nye professionelle, ensartede profilbilleder af samtlige ansatte. Disse skulle bruges på både visitkort og den efterfølgende nye hjemmeside.

– De gamle visitkort varierede i design og opbygning og billederne var meget gamle.

– Ingen af de ca. 100 autosignaturer i virksomheden var ens, og logoer og logotyper blev brugt på kryds og tværs, uden nogen overordnet retningslinje.

– Herudover blev de mange forskellige salgs-PowerPoints erstattet af en samlende PowerPoint i nyt moderne design, som samtlige sælgere fremover skulle bruge. Hertil blev værktøjet www.slideshark.com taget i brug og installeret på iPads mv.

Take aways

Mit projekt, at få taget nye personalefotos, var en spændende projekt som visuelt bar en stor vigtighed. Projektet blev mødt med, hvad jeg opfattede som, negative reaktioner i hele organisationen. At opleve denne uventede modgang har været sund og vil have stor betydning for mit fremtidige projektledelsesarbejde.

Goods

Da jeg efterfølgende så det færdige resultat, var jeg ikke et sekund i tvivl om, at jeg havde valgt at kæmpe den rigtige kamp, og at projektet og de tidsmæssige ressourcer var korrekt prioriterede. De nye billeder gav et kæmpe løft, og uden det bagvedliggende arbejde havde en ny koncernhjemmeside ikke samme virkning.

Bads

Projektet blev mødt med store, uventede udfordringer. Da det var mig selv der havde presset ledelsen til at give “go” for denne opgave, måtte ledelsen også overbevises om behovet for visuelle guidelines. Selv ledelsen var svær at overbevise om nødvendigheden i projektet, og lige så svært var det at sælge vigtigheden til de øvrige ansatte. De fleste så det som et irritations moment at skulle ændre autosignatur mv., og jeg måtte personligt installere denne på samtlige computere i virksomheden, for at sikre den ønskede ensretning. Efterfølgende tog flere medarbejdere deres frihed til selv at fifle med design og data i autosignaturerne.

Visitkortene blev kun gradvist udskiftet, når medarbejderne løb tør for de gamle. Havde projektet skulle have den nødvendige pondus og gennemslagskraft, skulle skiftet have været mærkeret og skiftet skulle have været sket “over night”.

Selv det at skyde nye personalefotos blev af mange fortolket negativt, i det de ikke var tilfredse med det færdige resultat, til trods for at de opdaterede billeder var af langt højere standard end tidligere.

Hele projektet blev mødt med stor modstand og negativitet, hvilken jeg aldrig havde kalkuleret med og forberedt mig på. Denne oplevelse var utrolig lærerig og vigtig for mit fremtidige projektarbejde.

Leave a Reply